language/Czech: removed some obsolete outdated translations.

konami_53cf96
Vas Crabb 8 months ago
parent 59fd7547fd
commit e79f5257b0
  1. 12
      language/Czech/strings.po

@ -6562,15 +6562,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vložte kombinaci nebo stiskněte %s pro storno\n"
"%s"
#, c-format
#~ msgid "Press %s to show menu"
#~ msgstr "Pro zobrazení menu stiskněte %s"
#~ msgctxt "input-name"
#~ msgid "Config Menu"
#~ msgstr "Konfigurační menu"
#~ msgctxt "input-name"
#~ msgid "UI Toggle"
#~ msgstr "Uživ. rozhraní - Přepnout"

Loading…
Cancel
Save